fbpx

Exempel på diagnoser från skuldra och axel kan vara "Frozen shoulder" (adhesiv kapsulit) och "Impingement" (inklämning av subakromiala utrymmet), Infra-/ supraspinatustendiniter m.m. Dessa diagnoser har ofta, i grunden, en gemensam obalans som orsakar någon eller några av besvären. Obalanser som skapas i det alldagliga livet (arbete, idrott eller skadetillfällen). Relativt enkla att lösa med metoden SPS men kräver tålamod och tid för återställande av funktionen. Här nedan kan du se exempel på behandlingsgrepp och övningar mot diagnoserna.