fbpx

Metoden SPS kan appliceras på de allra flesta "obalanserna" i rörelsesystemet. Obalanser kan vara diagnoser som diskbråck, idiopatisk skolios, plantar faschiit, artroser m.m. Det kan också vara en långvarig överbelastningssituation kopplat till arbete eller idrottsutövande som givit smärta eller obehagskänsla i någon form.

Då metoden inbegriper hur människokroppen fungerar som helhet är problemställningar från hela kroppen möjliga att behandla. Förutom behandling av manifesta diagnoser och obalanser används SPS för att undvika att få problem, d.v.s friskvård. För en idrottsutövare innebär SPS en träningsform för att undvika överbelastningsskador samt maximera sin naturliga rörelseförmåga, uthållighet och styrka.

För att träna upp och effektivisera kroppens spirala stabilitet används bl.a elastiska expanders. Behandlingarna som ges är med mjukdelstekniker som syftar till att underlätta den spirala aktiviteten. Läs mer här nedan om hur den övergripande approachen beskrivs för respektive område.

Spiral stabilisering - rehabilitering

Hos en certifierad terapeut i SPS kan du få hjälp med flesta diagnoserna inom rörelsesystemet....

Spiral stabilisering - prestationsidrott

Många idrottare pressar sina kroppar till det yttersta. Vissa har diverse obalanser i kroppen...

Spiral stabilisering - friskvård

Den riktigt stora målgruppen för SPS är människor, i alla åldrar, som vill undvika att få...